Paweł Radziński


Paweł Radziński urodził się w Gnieźnie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w siódmym roku życia, a pierwszych lekcji udzielał mu ojciec. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuuje naukę w Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w Poznaniu. Następnie, jako stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, podejmuje studia w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie przy katedrze prof. D. Ojstracha, w klasie wybitnego wirtuoza V. Pikajzena. Studia kończy z wyróżnieniem. Po studiach doskonali swoje rzemiosło na kursach mistrzowskich u takich wirtuozów wiolinistyki jak: H. von Hausegger, R. Ricci, H. Szeryng. Od tego czasu artysta prowadzi ożywioną działalność koncertową, zarówno w kraju, jak i za granicą. Koncertuje m.in. w Kanadzie, Jugosławii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego. Dokonuje nagrań radiowych i telewizyjnych. Paweł Radziński bierze udział w licznych konkursach i festiwalach muzycznych tak krajowych (Lublin, Wrocław) jak i zagranicznych (Montreal, Belgrad, Paryż), zdobywając narody i wyróżnienia. W 1979 roku rozpoczął pracę w Akademii Muzycznej

w Bydgoszczy. W 1998 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. W chwili obecnej jako profesor zwyczajny prowadzi Katedrę Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 1991 roku prowadzi klasę skrzypiec w Konserwatorium Szwedzkim w Jakobstad, jak również wykłada na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Vasie (Finlandia). Od 2009 Paweł Radziński prowadzi Klasę Talentów przy P.Z.S.M. im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Jest wychowawcą wielu laureatów konkursów krajowych i zagranicznych oraz ponad 70 dyplomantów. W 1989 roku założył Orkiestrę Kameralną „Academia”, z którą odbywał tournee koncertowe (m.in. Niemcy, Hiszpania, Włochy). Następnie orkiestra przekształciła się w międzynarodowy zespół „Academia Baltica”, w której grają studenci z krajów europejskich (m.in. Finlandia, Szwecja, Norwegia, Estonia, Litwa, Bułgaria, Niemcy, Belgia, Polska). Orkiestra koncertuje w wielu krajach Europy (aktualna nazwa Accademia dell'Arco). Współpracował gościnnie z orkiestrą „Sinfonietta de Paris”, z którą odbywa regularne trasy koncertowe po Francji. Paweł Radziński propaguje z wielką pasją muzykę współczesną. Do najbardziej spektakularnych osiągnięć artysty zaliczyć należy światowe prawykonania i nagrania utworów H. Kerrko „Sacral view” (Oulu 1999) oraz Koncertu skrzypcowego P. Challina (Paryż 2000). Prowadzi regularnie kursy mistrzowskie w wielu krajach (m.in. Austria, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Litwa, Szwajcaria, Włochy, Francja, Izrael). W Polsce zapraszany jest do prowadzenia kursów mistrzowskich m.in w Żaganiu, Bałoszycach i Łańcucie.

Współpracuje również ze znakomitymi wirtuozami skrzypiec - V. Pikajzenem, D. Sitkovetskim, P. Vernikovem i I. Gitlisem. Wielokrotnie brał udział w pracach jury konkursów skrzypcowych tak polskich jak i międzynarodowych. Dwukrotnie był zaproszony przez Towarzystwo im. Johannesa Brahmsa, gdzie w muzeum kompozytora w Baden-Baden, dokonywał analizy porównawczej dotyczącej tradycji wykonawczych twórczości skrzypcowej J. Brahmsa. Z inspiracji Paola del Bianco we Florencji i przy wsparciu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w 2004 roku podejmuje pracę badawczą nad twórczością skrzypcową P. Nardiniego i jego wpływie na rozwój włoskiej szkoły skrzypcowej. W roku 2002 zainicjował powstanie i objął kierownictwo artystyczne letniego Festiwalu „Muzyka w świetle księżyca” w zespole parkowo-pałacowym w Lubostroniu.Paweł Radzinski w 2014 zainicjował "Turniej Kameralny w Trzech Odsłonach", którego jest dyrektorem artystycznym. W październiku 2016 ma miejsce nowa inicjatywa profesora: Konkurs skrzypcowy "Witold Rowicki in Memoriam" (Żywiec), który prowadzi programowo i artystycznie wraz z Orkiestrą Kameralną "Accademia dell'Arco". Profesor Paweł Radziński wykłada również w Szkole Talentów im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Jest laureatem Fundacji im. L. Kronenberga (1999), w tym samym roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Prezydent RP uhonorował Pawła Radzińskiego Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz w 2014 "Gloria Artis".

Michalina Radzińska


Michalina Radzińska rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w Konserwatorium Muzycznym w Jakobstad (Finlandia) w wieku sześciu lat. Od 1993 roku kontynuowała naukę w Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. P. Radzińskiego. W 2004 roku podjęła studia w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. P. Radzińskiego. W 2009 uzyskała dyplom magistra sztuki na kierunku instrumentalistyka - specjalność gra na skrzypcach. W latach 2009 – 2011 rozwijała swoje umiejętności w Scuola di Musica di Fiesole (Florencja, Włochy) w klasie prof. P. Vernikova. W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Warszawskiego. Uczestniczyła w konkursach i przesłuchaniach skrzypcowych zdobywając nagrody na konkursach międzynarodowych jako solistka i kameralistka (Polska, Austria, Włochy). Była wielokrotną stypendystką Fundacji Viva Musica. Brała udział w Programma per giovani talenti internazionali organizowanym przez Fondazione Romualdo del Bianco (Florencja, Włochy). Michalina Radzińska uczestniczyła w licznych kursach muzycznych (solistycznych oraz kameralnych) zarówno krajowych (Żagań, Łańcut, Kraków, Bydgoszcz) jak i zagranicznych (Finlandia, Szwecja, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Włochy, Izrael), gdzie doskonaliła swoją grę pod okiem m. in. takich mistrzów jak V. Pikajzen, P. Vernikov, V. Brodski, J. Kaliszewska, K. A. Kulka, I. Volochine, E. Mazor, D. Zhu, M. Szykulski.Występowała jako solistka i kameralistka w Polsce, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Litwie, Ukrainie oraz Włoszech. Uczestniczyła w wielu krajowych oraz zagranicznych festiwalach takich jak Aurora Chamber Music (Vänersborg, Szwecja), Festival di Musica da Camera - Citta di Lucca (Lukka, Włochy), Eilat Music Festival (Eilat, Izrael), Midwinter Music Festival (Helsinki, Finlandia), Music Festival in Sandviken (Sandviken, Szwecja), Muzyka w świetle Księżyca (Lubostroń), Akademia w zabytkach (Bydgoszcz), Pałucka Wiosna

Muzyczna (Wągrowiec) Letni Festiwal Muzyczny (Korzkiew), Synteza Sztuki (Bydgoszcz, Wilno, Chmielnicki), Festival dell’Arte (Jelenia Góra), Festiwal Jaworskie Koncerty Pokoju (Jawor), Sorrento Chamber Music (Sorrento, Włochy).Jako solistka występowała m. in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Orkiestrą Kameralną Collegium Musicum Sanctae Caeciliae, Orkiestrą Kameralną Accademia dell’Arco oraz Orkiestrą Symfoniczną PZSM w Bydgoszczy. Michalina Radzińska współpracowała z takimi artystami jak V. Pikayzen, D. Sitkovecky, P. Vernikov, P. Esswood, P. Vasks, J. Swoboda, J. M. Florencio, K. Meisinger, D. Połoński, J. Stanienda, M. Pijarowski, W. Rodek, M. Niesiołowski, M. J. Błaszczyk, W. Ronowska, P. Nystrom. W roku 2010 rozpoczęła działalność pedagogiczną. Obecnie zajmuje stanowisko asystentki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego oraz prowadzi klasę skrzypiec w PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Studenci oraz uczniowie Michaliny Radzińskiej odnoszą sukcesy na konkursach w kraju i zagranicą, zarówno w kategoriach solowych jak i kameralnych oraz orkiestrowych.


wróć do strony głównej >